MM52.Net / Na malkiya ostrov (1958) 

Na malkiya ostrov (1958)

IMDB 評分: 7.8 分 ( 76 票 ) ;
導演: ;
出品公司: Boyana Film, 國家: BG, 語言: BG
影片時長: 94 分鐘 ,