MM52.Net / 古馳家族 House of Gucci (2021) 

古馳家族 House of Gucci (2021)

又名: GUCCI名門望族(港) | Gucci:豪門謀殺案(台) | 古馳之家 | 古馳王朝 | 古琦 | Gucci
專家評分: 4.6 分
導演: ;
國家: CA, 語言: EN

簡介:   本片圍繞時尚品牌古琦(Gucci)的第三代接班人毛裏奇奧·古琦(Maurizio Gucci)的故事展開,毛裏奇奧是古琦創建人古琦歐·古琦(Guccio Gucci)的孫子,1995年被一個西西裏島的年輕人槍殺於米蘭辦公室的樓梯上,他的妻子Patrizia Gucci因策劃殺夫一案而被判入獄29年。...